مناقصات

1396/7/29 شنبه

آگهی فراخوان تجدید مناقصه88760014

احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری شهرستان رشت88760014

احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری شهرستان رشت استان گیلان- شهرستان رشت

آگهی فراخوان  تجدید مناقصه

88760014

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )

 ساری _ بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175

تلفن: 01133804489

2-موضوع و محل اجرای پروژه: احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری شهرستان رشت

استان گیلان- شهرستان رشت

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  175،000،000 ( یکصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی  به شماره 123402/ت50659هـ

4-برآورد تقریبی مناقصه : 3،500،000،000 (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال بر اساس فهارس بهای سال96 ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز دوشنبه 10/07/96 الی چهارشنبه 12/07/96

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 26/07/96 

7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 11/9/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد

8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد.

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.

د ) ارائه روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت

و ) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و آن  را قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما