مناقصات

1396/11/8 يكشنبه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760018

خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز

خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )  ساری _ بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175  تلفن: 01133804489
2-موضوع و محل اجرای پروژه: خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز - محل اجرا منطقه 9 عملیات انتقال گازشامل استانهای گلستان ، مازندران ، گیلان (محدوده دشت شاد تا آستارا) می باشد.
3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  3،100،000،000 ( سه میلیارد و یکصد میلیون) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی  به شماره 123402/ت50659هـ
4-برآورد تقریبی مناقصه : حدود 89،000،000،000 (هشتاد و نه میلیارد) ریال بر اساس آنالیز بهای قیمت انجام خدمات
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز سه شنبه 196/11/10 الی چهارشنبه 96/11/11
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/11/23
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 29/11/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد
8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای
10-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه گواهینامه معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز  د ) ارائه روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت   و ) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)
تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و آن  را قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.

شماره مجوز: 1396.5061                                                              روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
تاریخ چاپ
نوبت اول:96/11/8                                                       
نوبت دوم:96/11/9                                                                                       


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما