مناقصات

1396/5/18 چهارشنبه

آگهی فراخوان مناقصه 88760011

تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه9

اجرای پروژه: تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه9 (استان های مازندران، گلستان و گیلان)

آگهی فراخوان مناقصه
1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )
 ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی  صندوق پستی شماره :911- 48175    تلفن:01133804484  
2-موضوع و محل اجرای پروژه: تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه9   
 (استان های مازندران، گلستان و گیلان)
3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000,000,950 ریال (نهصد و پنجاه میلیون ریال) به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
4-برآورد تقریبی مناقصه :  000، 000، 000، 19 (نوزده میلیارد ) ریال
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز یکشنبه 22/05/96 الی سه شنبه  24/05/96
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 08/06/96 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 20/06/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد
8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10-شرایط خرید اسناد:
الف) نامه اعلام آمادگی و معرفینامه نماینده دریافت اسناد
ب) ارائه مجوز معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه طبخ غذا
ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.
د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت
تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.
 

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما