مناقصات

1397/7/30 دوشنبه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88770003

    
 • آگهی فراخوان  مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88770003
 • منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9 سال 97 را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
 • 1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی
 • روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804484
 • 2-موضوع و محل اجرای پروژه: تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9 سال 97  درسطح منطقه 9 عملیات انتقال گاز( استان های گلستان ، مازندران و گیلان) 
 • 3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار :  1,250,000,000 ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
 • 4-برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 25,000,000,000  ریال بر اساس قیمت روز بازار
 • 5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 05/08/97 الی 07/08/97
 • 6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15  مورخ 22/08/97 
 • 7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ گشایش پیشنهادات ساعت 10 صبح روز  27/08/97 می باشد. در صورت تغییر در زمان بازگشایی پاکات، طبق قانون به صورت مکتوب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد.
 • 8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3 ماه که برای یک دوره 3 ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
 • 9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای
 • 10-شرایط شرکت در مناقصه:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه طبخ غذا   ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.
 • د ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت
 • تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.
 •  
 • شماره مجوز:  1397.3494                                                                           روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 •                                                                                        

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما