مناقصات

1396/6/19 يكشنبه

فراخوان مناقصه

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760013

تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9 را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

 

 


         شرکت انتقال گاز ایران

  منطقه9عملیات انتقال گاز 

آگهی تجدید فراخوان  مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760013

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9   را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )

 ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی  صندوق پستی شماره :911- 48175    تلفن:01133804484  

2-موضوع و محل اجرای پروژه: تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9  

در سطح منطقه 9 عملیات انتقال گاز (استان های مازندران، گلستان و گیلان)

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000,000,925 ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.

4-برآورد تقریبی مناقصه :  000، 000، 500، 18 ریال

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 25/06/96 الی دو شنبه  27/06/96

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 10/07/96 

7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 17/07/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد

8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه مجوز معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه طبخ غذا  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.  د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت 

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.

 

شماره مجوز:                                                                            روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:21/06/1396                                                             

نوبت دوم:22/06/1396                                                                                         


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما