مناقصات

1396/10/12 سه‌شنبه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760016

جمع آوری لوله ­های مدفون خط چهل اینچ سراسری اول محدوده رشت -آستارا

جمع آوری لوله­ های مدفون خط چهل اینچ سراسری اول محدوده رشت -آستارا را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

                       
                                                                                                                                                                                                                                  آگهی فراخوان  مناقصه عمومی - شماره مناقصه:
88760016
منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: جمع آوری لوله­های مدفون خط چهل اینچ سراسری اول محدوده رشت -آستارا را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.
داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه
9 عملیات انتقال گاز ((
www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی
روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804483
2-موضوع و محل اجرای پروژه: جمع آوری لوله­های مدفون خط چهل اینچ سراسری اول محدوده رشت -آستارا
3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : پانصد و ده میلیون ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
4-برآورد تقریبی مناقصه : ده میلیارد ریال بر اساس فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و فهرست بهای وزارت نفت
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 16/10/96 الی دوشنبه 18/10/96
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 30/10/96 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 15/11/96 می باشد
لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجد شرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد

8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی
10-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد   ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته نفت و گاز یا تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت
آزاد کاری شرکت باشد
.    ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.   د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.
   
                                                                                                                                                                                                             شماره مجوز: 1396.4559                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما