مناقصات

1396/7/29 شنبه

آگهی فراخوان مناقصه 88760015

: خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز

خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز - محل اجرا منطقه 9 عملیات انتقال گازشامل استانهای گلستان ، مازندران ، گیلان (محدوده دشت شاد تا آستارا)

آگهی فراخوان مناقصه

88760015

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )

 ساری _ بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175

تلفن: 01133804489

2-موضوع و محل اجرای پروژه: خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز - محل اجرا منطقه 9 عملیات انتقال گازشامل استانهای گلستان ، مازندران ، گیلان (محدوده دشت شاد تا آستارا) می باشد.

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  3،080،000،000( سه میلیارد و هشتاد میلیون) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی 

4-برآورد تقریبی مناقصه : حدود 88،000،000،000 (هشتاد و هشت میلیارد) ریال بر اساس آنالیز بهای قیمت انجام خدمات

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 29/07/96 الی دوشنبه 1/08/96

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 15/08/96 

7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 04/10/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد

8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) ارائه گواهینامه معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.

د ) ارائه روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت

و ) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و آن  را قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما