مناقصات

1398/3/21 سه‌شنبه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی - شماره مناقصه:88780005

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS  بصورت پراکنده سال 98را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804484
2-موضوع و محل اجرای پروژه: ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS  بصورت پراکنده سال 98
3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجای کار :  350,000,000 ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
4-برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 7,000,000,000  (هفت میلیارد) ریال بر اساس فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و فهرست بهای وزارت نفت و هزینه اجرای خدمات
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 25/03/98 الی 27/03/98
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15  مورخ 12/04/98 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز -تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 30/04/98 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3 ماه که برای یک دوره 3 ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10-شرایط شرکت در مناقصه: الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته تاسیسات و یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده ظرفیت آزاد کاری باشد  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب بانک مرکزی به شماره 4101090571214379 به نام شرکت انتقال گاز-تنخواه گردان پرداخت- منطقه 9 عملیات انتقال.  د ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت  ه) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 
شماره مجوز:                                                                  روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما