مناقصات

1397/9/6 سه‌شنبه

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88770004

 •         شرکت انتقال گاز ایران
 •                  منطقه9عملیات انتقال گاز 
 • آگهی تجدید فراخوان  مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88770004
 • منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات نگهبانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز سال 97 را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
 • 1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی
 • روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804486
 • 2-موضوع و محل اجرای پروژه: خدمات نگهبانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز سال 97 - استانهای مازندران، گلستان، گیلان
 • 3- مبلغ تضمین شرکت در فرایند اجرای کار: 000 000 900 2  ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
 • 4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن: هفتاد میلیارد ریال بر اساس بخشنامه های ابلاغی وزرات کار و رفاه اجتماعی و آنالیز بهای قیمت انجام خدمات 
 • 5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ  07/09/97 الی  10/09/97
 • 6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 مورخ 21/09/97 
 • 7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 25/09/97 می باشد که در صورت تغییر در آن ، موضوع بصورت مکتوب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد.
 • 8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
 • 9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای
 • 10-شرایط شرکت در مناقصه: الف) نامه اعلام آمادگی و معرفینامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی  
 • تذکر: متقاضیان دریافت اسناد مناقصه علاوه بر مجوز فوق می بایست در لیست تایید صلاحیت شده سازمان حراست وزارت نفت نیز قرار داشته باشند.
 • ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.  د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت و گواهی نامه مودیان مالیاتی
 • تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و صورتهای مالی حسابرسی شده را  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.
 •  
 •  
 • شماره مجوز:                                                              روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما