پیام-خاموش
آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی - شماره مناقصه:88780004 منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  تکمیل طرح تعمیق خط لوله در رودخانه سفیدرود را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804489
2-موضوع و محل اجرای پروژه: تجدید مناقصه تکمیل طرح تعمیق خط لوله در رودخانه سفیدرود   محل اجرا: استان گیلان شهر سنگر
3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  1،000،000،000  ( یک میلیارد) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی  به شماره 123402/ت50659هـ
4-برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن: حدود 20،000،000،000 (بیست میلیارد) ریال بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه و فهارس بهای وزارت نفت و انجام خدمات طبق نرخ روز بازار
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امورپیمانهای منطقه9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 18/3/98 الی 20/3/98
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 مورخ 3/4/98 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 23/4/98 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10-شرایط شرکت در مناقصه:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد.  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 4101090571214379  بانک مرکزی  به نام "شرکت انتقال گاز ایران-تنخواه گردان پرداخت-منطقه 9 عملیات انتقال" و کد شبا: IR800100004101090571214379  د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت   و ) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)  هـ) ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*تذکر: قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ، ارائه گردد.
شماره مجوز:                                                                  روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما