پیام-خاموش
آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی - شماره مناقصه:88780006 منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  تعویض عایق های حرارتی توربین واحد 3  تاسیسات تقویت فشار رشت را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )- ساری- بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن: 01133804483
2-موضوع و محل اجرای پروژه: تعویض عایق های حرارتی توربین واحد 3  تاسیسات تقویت فشار رشت- استان گیلان شهرستان رشت- انتهای جاده لاکان - ایستگاه تقویت فشار رشت
3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  000,500,172 ریال (یکصد و هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال)  به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی
4-برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 000,000,450,3 (سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون) ریال بر اساس هزینه اجرای خدمات و قیمت بازار
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 25/03/98 الی 26/03/98
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 مورخ 11/04/98 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 30/04/98 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10-شرایط شرکت در مناقصه:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد.  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 4101090571214379 نزد بانک مرکزی به نام "شرکت انتقال گاز- تنخواه گردان پرداخت – منطقه 9 عملیات انتقال "  د ) ارائه آخرین روزنامه رسمی و تغییرات هیئت مدیره شرکت  هـ ) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   و) دارا بودن گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)
تذکر: قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ، ارائه گردد.
 
شماره مجوز:                                                                  روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما