مراکز تعمیرات و بهره برداری خطوط لوله منطقه 9
1-مرکز بهره برداري خطوط لوله گرگان: 
 

1-مرکز بهره برداري خطوط لوله گرگان:

مرکز بهره برداري خطوط لوله گرگان با 450 کيلومتر خط لوله، واقع در شهرستان گرگان، کيلومتر 3 جاده آق قلا،يکي از مراکز نگهداري خطوط لوله مي باشد که با مجهز بودن به لوازم کارگاهي و تعميراتي سبک،سنگين و فوق سنگين، ماشين آلات ساختماني ثابت و متحرک و نيروهاي متخصص،نگهداري و تعميرات خطوط لوله اين مرکز شامل خط لوله 30 اينچ سراسري سرخس-نکا (از دشت شاد تا نکا)، خط لوله 30 اينچ کردکوي-نکا و خط لوله 40 اينچ وارداتي از ترکمنستان را به عهده دارد.همچنين اين مرکز بهره برداري داراي 16 ايستگاه حفاظت کاتديک،11 ايستگاه شير خودکار ،3 ايستگاه فرستنده توپک،3ايستگاه گيرنده توپک و 1 ايستگاه فرستنده و گيرنده توپک مي باشد.


1389/1/15 يكشنبه
....
2-مرکز بهره برداري خطوط لوله نور: 
 

2-مرکز بهره برداري خطوط لوله نور:

مرکز بهره برداري خطوط لوله نور با 264 کيلومتر خط لوله، واقع در شهرستان نور با دارا بودن تجهيزات سبک،سنگين و فوق سنگين، ماشين آلات ساختماني ثابت و متحرک و نيروهاي متخصص،نگهداري و تعميرات خطوط لوله اين مرکز شامل خط لوله نکا-نور-رامسر را به عهده دارد.همچنين اين مرکز بهره برداري داراي 10 ايستگاه حفاظت کاتديک،14 ايستگاه شير خودکار ،1 ايستگاه فرستنده توپک،1ايستگاه گيرنده توپک و 1 ايستگاه فرستنده و گيرنده توپک مي باشد.


1389/1/15 يكشنبه
....
3-مرکز بهره برداري خطوط لوله رشت: 
 

3-مرکز بهره برداري خطوط لوله رشت:

مرکز بهره برداري خطوط لوله رشت با 389 کيلومتر خط لوله، در شهرستان رشت، مسير جاده لاکان قرار دارد.اين مرکز با مجهز بودن به لوازم کارگاهي و تعميراتي سبک،سنگين و فوق سنگين، ماشين آلات ساختماني ثابت و متحرک و نيروهاي متخصص،نگهداري و تعميرات خطوط لوله اين مرکز شامل خط لوله 40 اينچ اول سراسري(از لوشان تا آستارا)، خط لوله 30 اينچ رشت-رامسر را به عهده دارد.همچنين اين مرکز بهره برداري داراي 19 ايستگاه حفاظت کاتديک،21 ايستگاه شير خودکار ،1 ايستگاه فرستنده توپک،1ايستگاه گيرنده توپک و 1 ايستگاه فرستنده و گيرنده توپک مي باشد.


1389/1/15 يكشنبه
....
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما